Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

1940 Έφεδρος ανθυπίατρος


1940 Έφεδρος ανθυπίατρος στο Στοματογναθικό Τμήμα του στρατιωτικού τότε Νοσοκομείου Μεσολογγίου (μετά τον πόλεμο προήχθη σε υπίατρο)

Πηγή: http://www.apofoitoissas.gr