Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΗ 1974 ΚΥΠΡΟΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΕΑ


 

 (Χρονικό Σημείο Αναφορικά με ΔΕΑ: 07:09, 12:06, 16:00)(Χρονικό Σημείο Αναφορικά με ΔΕΑ: 2:13, 13:23)
(Χρονικό Σημείο Αναφορικά με ΔΕΑ: 2:16)
(Χρονικό Σημείο Αναφορικά με ΔΕΑ: 4,28)