Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΣΕΑΠ 2014 Β' ΕΣΣΟ

(Πηγή: Από τον Συνάδελφο κο Τινασίδη)