Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

1948 ΑΠΟΝΕΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ' ΤΑΞΕΩΣ