Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΣΕΑΠ Ιανουάριος 1961ΣΕΑΠ Ιανουάριος 1961

(Δεξιά ο Συνάδελφος Δημήτρης Μητρονίκας)