Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

ΠΡΟΤΟΜΗ ΕΦΕΔΡΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στο προαύλιο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κόνιτσας βρίσκεται η προτομή του Εφέδρου Λοχαγού Παπαθεμιστοκλέους Γεωργίου