Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

EDITORIAL:ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Σε συνέχεια απορριπτικής απάντησης του ΓΕΣ σε αίτημα για απονομή Ξίφους σε Έφεδρο Αξιωματικό -εξ εφεδρείας- του Ελληνικού Στρατού, έγινε σήμερα 08/05/2016, έγγραφη αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη επί της εν θέματι απάντησης, για εξέταση του ανωτέρω θέματος, με κύριο επιχείρημα το γεγονός ότι όλοι οι Αξιωματικοί έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα και διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς (ίδετε σχετικά 20-1). Σημειώνεται ότι η απάντηση του ΓΕΣ εστιάζει στο γεγονός ότι η απονομή Ξίφους -συνάγεται ότι- αφορά τα μόνιμα στελέχη. 
Θα σας ενημερώνουμε για την έκβαση της αναφοράς σ' όλα τα στάδια.