Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 1950-1973
Διακριτικό που έφεραν πολίτες με πολιτική περιβολή οι οποίοι είχαν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία ως Έφεδροι Αξιωματικοί και όσοι εξ αυτών ήταν επίσημα καταγεγραμμένοι στους επίσημους αναγνωρισμένους από την Ελληνική πολιτεία "Συλλόγους Εφέδρων Αξιωματικών" κατά την περίοδο 1950-1973.