Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Άγημα Ακροπόλεως, Αρχηγός ΥΕΑ (ΠΖ) ΣΔΒ


(Πηγή: Aπό τον Συνάδελφο Αλέξανδρο Παναγιώτου)