Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1922

(Πηγή: Ομάδα ΔΕΑ FB-Από το Συνάδελφο ΕΑ Νίκο Μπογονικολό)