Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Μαθητές της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου 1950


Πρώτος από αριστερά ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος και τελευταίος ο Νικηφόρος Ρώτας, 
μαθητές της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου τη δεκαετία του '50