Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ ΔΕΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ


(Πηγή: Από τη συλλογή του Συναδέλφου Γεωργίου Χρυσοχοϊδη)