Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

ΑΡΧΗΓΟΣ ΥΕΑ ΣΕΜ

(Πηγή:http://stratosfilinas.webnode.gr)