Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Καπίρης Κυριάκος-Έφεδρος Ανθυπολοχαγός


Καπίρης Κυριάκος του Αντωνίου, από Κεραμωτή, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, δημοδιδάσκαλος στο επάγγελμα, έπεσε μαχόμενος στις 18 Απριλίου 1947 στη θέση Ρεσάλι 767 σε ηλικία 27 ετών. 
Κηδεύτηκε στο Κιλκίς με το βαθμό του Λοχαγού. 
Το ύψωμα Ρεσάλι ονομάσθηκε προς τιμή του ύψωμα Καπίρη.

(Πηγή:http://orinosaxotis.blogspot.gr)