Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 1949- Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Χανίων


(Πηγή: Απο το αρχείο του Συναδέλφου Δημήτρη Λέκκου-Στη φωτογραφία ο πατέρας του)