Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Ανδρουτσόπουλος Θεόδωρος-Μικρασιατικός Πόλεμος 1919


Ανδρουτσόπουλος Θεόδωρος με καταγωγή από το χωριό Μοίραλι Αχαΐας

(Πηγή: Από το Συνάδελφο Ηλία Μπακάλη-Εγγονός του)