Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΑΣΧΑ ΚΕΔ 1951: Λόχος Υ.Ε.Α με τον Διοικητή του


(Πηγή: Μουσείο και Ιστορία των Διαβιβάσεων -https://www.facebook.com/GRSIGNALS/ )