Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

1956 Bασιλεύς Παύλος & ΔΕΑ Κατιρτζής


1956, Βέροια : ο Bασιλεύς Παύλος επιθεωρεί Μονάδα ΠΖ και χαιρετά τον ΔΕΑ Κατιρτζή. 
Ο ίδιος, όπως και ο Λοχαγός δίπλα του, φέρουν τον Σ/Α SCR-536 με αορτήρα στον αριστερό ώμο.

(Πηγή: Ομάδα FB Μουσείο και Ιστορία των Διαβιβάσεων)