Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Βασιλικό Διάταγμα Προαγωγής Εφέδρων Αξιωματικών-Κωνσταντίνος Μητσοτάκης


Το Πρωτότυπο Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε την 18-06-1945 από το τότε Υπουργείο Στρατιωτικών όπου αναφέρει ονομαστικά τους έντεκα Eφέδρους Ανθυπασπιστές οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, όπου το εν λόγω αυτό Βασιλικό Διάταγμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αφού μεταξύ των έντεκα Εφέδρων Αξιωματικών ως Νο 6 μνημονεύεται και το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού της Ελλάδος (δωρεά από το προσωπικό αρχείο του κ.Βασιλείου Βάρσου).

(Πηγή: Ιστορικός Συλλέκτης Βέροιας)