Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΣΕΑΚ 1950

Στην παρακάτω φωτογραφία που λήφθηκε στις 02/04/1950 απεικονίζονται νεαροί μαθητές της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας (Σ.Ε.Α.Κ). 

Η φωτογραφία προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του κου Νίκου ΚΑΡΚΑΝΙΑ και στην οποία εικονίζεται και ο πατέρας του Έφεδρος Αξιωματικός και τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση.