Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ ΔΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ


Αποφοιτήριο Δ.Ε.Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

(Ευχαριστώ τον κο Κωνσταντίνο Λουρίδα Γυναικολόγο-Μαιευτήρα 
για την άδεια λήψης της Φωτογραφίας)