Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Επώνυμοι Μαχητές ΔΕΑ του Μακεδονικού Μετώπου 1916


Επώνυμοι Μαχητές του Μακεδονικού Μετώπου στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 1916-
από αριστερά Δημήτρης Σταύρου-Μίλτος Κουντουράς- Κώστας Κόντος-Στρατής Μυριβήλης


(Απο τον Συνάδελφο Ιωάννη Στεφανίδη)