Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΟΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΗ-"Eκεί που χτυπά η καρδιά της Ελλάδος"-Έβρος"Eκεί που χτυπά η καρδιά της Ελλάδος"-Έβρος

Ιούλιος 2006-'Εφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΖ-Ο) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Πηγή:ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
(Πηγή:Konstantinos Nikolaidis)