Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Έφεδρος Λοχαγός Αριστείδης Θ. Κουτσομητόπουλος-Στρατόπεδο αιχμαλώτων της Τρίπολης
Διακρίνεται αριστερά ο Καλαματιανός έφεδρος λοχαγός Αριστείδης Θ. Κουτσομητόπουλος, ο οποίος λόγω γλωσσομάθειας βρέθηκε στο Στρατόπεδο αιχμαλώτων της Τρίπολης, 1941 
(Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου)


Στο Στρατόπεδο Ιταλών αιχμαλώτων της Τρίπολης. Ο καθιστός έφεδρος λοχαγός με τα γυαλιά είναι ο Καλαματιανός Αριστείδης Θ. Κουτσομητόπουλος, ο οποίος βρέθηκε εκεί λόγω γλωσσομάθειας, 1941 (Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου)


Στο Στρατόπεδο Ιταλών αιχμαλώτων της Τρίπολης, 1941 (Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου)

(Πηγή:Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)