Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Hρωικό οχυρό "Περιθώρι" στα Eλληνοβουλγαρικά Σύνορα(Πηγή:Γρηγόρης Λιοτάκης)