Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

32 ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ-ΕΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(Πηγή: Από το Συνάδελφο Σωτήρης Κωνσταντινέας, Τροποποιημένο)