Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Στρατιωτικό Μουσείο Πολέμου 1940-1941 Καλπακίου Ιωαννίνων


Στρατιωτικό Μουσείο Πολέμου 1940-1941 Καλπακίου Ιωαννίνων

(Πηγή: Ιωάννης Στεφανίδης)