Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Δελτίο Ταυτότητος ΥΕΑ της ΣΕΑΚ


(Πηγή: Απο τον Συνάδελφο Σωτήρη Κωνσταντινέα)