Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(Απο το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ)