Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ






















ΠΗΓΗ: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=01&langid=1