Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Μπάμπης Αποστολάκης, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 1974-Επιχείρηση «ΝΙΚΗ»

Μπάμπης Αποστολάκης, έφεδρος ανθυπολοχαγός το 1974 περιέγραψε την επιχείρηση «ΝΙΚΗ» καθώς και τις μάχες που έδωσε η Α΄ Μοίρα Καταδρομών στην Κύπρο.(Πηγή:Youtube-Χρήστης: jianis19)