Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ(Πηγή:"ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ")