Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΕ-ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΔΟΓΑΝΗΣ

Βλ.περισσότερα http://www.scribd.com/doc/88762354
(Πηγή:Περιοδικό "Ο ΤΟΛΜΩΝ")