Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ


(Πηγή:Aρχείο ΕΡΤ-Μάλλον Πρόκειται για τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στη Μικρά Ασία)