Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΠΠΙΚΟΥ 1936-Δ.Ε.Α

Ομαδικό πορτραίτο Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς
στο προαύλιο της Σχολής Εφαρμογής Ιππικού.
Χρονολογία 1936
ΠΗΓΗ: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο-http://www.elia.org.gr