Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞ/ΚΟΥ Β.Ν. 1940-1950

BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤ. ΠΡΕΚΑΣ 1920 -2002. ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΩΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β' Π.Π.ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (1940).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1944 ΕΩΣ ΤΟ 1950, ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΩΣ ΝΑΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΩΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΩΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΕΩΣ ΤΟ 1979 ΕΡΓΑΣΘΗΚΕ ΩΣ ΑΞ/ΚΟΣ Ε.Ν. ΑΠΟ ΤΟ 1964 ΩΣ Τ0 1979 ΠΛΟΙΑΡΧΕΥΣΕ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ : STELLA SOLARIS, STELLA MARIS, STELLA OCEANIS ( SUN LINE ) - DAPHNE ( KARRAS ) - NAVARINO ( KARAGEORGIS ) κ.ά.
(Πηγή:Απο το αρχείο του γιού του ΣΠΥΡΟΥ Β. ΠΡΕΚΑ-Τον ευχαριστώ θερμά)