Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΚΗΠΟΙ Ν.ΕΒΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006
 ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ ΔΕΑ (ΠΖ-Ο)
 ΜΕ ΕΠΙΛΟΧΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006


(Πηγή:Απο το προσωπικό μου Αρχείο)