Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Παρέλαση Α’ Μοίρας Καταδρομών 25/03/1975 στα Χανιά

Πρώτος Αριστερά Διμοιρίτης ΔΕΑ (ΚΔ) Μαντάς Χαράλαμπος Ιωάννης
(Συμμετείχε στην Επιχείρηση «ΝΙΚΗ» 21/07/1974)

Πίσω Λοχίας (ΚΔ) Κοσμάς Ζωγραφόπουλος
(Συμμετείχε στην Επιχείρηση «ΝΙΚΗ» 21/07/1974)

                    ‎(Οι πληροφορίες απο τον Κοσμά Ζωγραφόπουλο.Τον ευχαριστώ Θερμά)