Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Εκπαίδευση Πολυβολητών Α’ Μοίρας Καταδρομών 1974


Εκπαίδευση Πολυβολητών Α’ Μοίρας Καταδρομών στο Σταυροβούνι της Κύπρου το Δεκέμβριο του 1974.
Όρθιος ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΚΔ) Βασίλης Λιόντης που συμμετείχε στην Επιχείρηση «Νίκη».
(Πηγή: Από το Αρχείο του κου Κοσμά Ζωγραφόπουλου-
Λοχία (ΚΔ) που συμμετείχε στην Επιχείρηση «Νίκη» στο ίδιο NOR ATLAS με τον ΔΕΑ Λιόντη)