Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΔΗΜΗΤΡ. Γ. ΓΚΙΚΙΖΑΣ

(Πηγή:Απο το αρχείο του ΣΠΥΡΟΥ Β. ΠΡΕΚΑ)