Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Παλιές Φωτογραφίες ΔΕΑ(Πηγή:Ομάδα Facebook "Oι πρόγονοί μας-http://www.facebook.com/groups/108409689201522)