Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

ΔΕΑ 1982 Β΄ ΕΣΣΟ-Με στολή τύπου «Africa»  (Πηγή: Απο το προσωπικό αρχείο του συναδέλφου Γιώργου Σκενδερίδη)