Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΔΕΑ (ΠΖ-ΕΔ) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ