Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Παναγιώτης Τσαγγάρης-ΔΕΑ (ΠΖ)

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού
Παναγιώτης Τσαγγάρης Ετών 21
Πεσών την 21 Ιουλίου 1974
Στη μάχη Λεμεσού
Γερμασόγεια – Λεμεσός
(Πηγή:http://www.hellenica.de)