Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΛΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 80

(Πηγή:www.stratonomia.org)