Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Πηγή: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ