Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Προσωρινό Απολυτήριο Εφέδρου Αξιωματικού 1941


"Προσωρινό Απολυτήριο" του τότε Εφέδρου Ανθυπολοχαγού Πυροβολικού, Ευγενίδη Ιωάννη, ύστερα από την επιστροφή του από το πολεμικό μέτωπο. Το εν λόγω "Προσωρινό Απολυτήριο" εκδόθηκε από το Στρατολογικό Γραφείο Αθηνών την 08-05-1941, ύστερα από τη συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς και ύστερα από τη διαταγή που είχε εκδώσει ο Χίτλερ, τονίζοντας ότι ουδείς από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα κρατείτο αιχμάλωτος, ως ένδειξη τιμής στους Έλληνες μαχητές.
(Πηγή:Από το Συνάδελφο Κωνσταντίνο Κουμουστιβίδη  το οποίο εντόπισε στον
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ