Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού-1940


Ο συνάδελφος Ιωάννης Στεφανίδης εντόπισε στη συλλογή του "ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ" (Κανέλλος Ντόντος) την παρακάτω Φωτογραφία.


 
Ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού Ευγενίδης Ιωάννης από Βέροια, σε αναμνηστική φωτογραφία το 1940 στην πόλη της Άρτας με την ‘’Μοίρα Αντιαεροπορικών’’ όπου είχε οριστεί ως υπεύθυνος.



Επίσης:

 
 1948 στην Λευκόπετρα – Ξάνθης στο 35οΤ.Ε., αξιωματικοί της Μονάδος διακρίνονται σε αναμνηστική φωτογραφία, ενώ πίσω τους ο ‘’σαλπιγκτής’’ και ‘’άγημα αποδόσεων τιμών’’, μόλις απέδωσαν τιμές στην ‘’έπαρση της σημαίας’’. Ευγενίδης Ιωάννης (όρθιος δεύτερος από αριστερά)