Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΥΕΑ ΣΕΑΠ 1967 & ΔΕΑ (ΕΔ-ΠΖ)


Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός (ΥΕΑ) της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)
το 1967.


Λίγο αργότερα ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ) Ειδικών Δυνάμεων-Πεζοναυτών


 
 
(Πηγή: Απο το προσωπικό αρχείο του Έφεδρου Αξιωματικού Ιωάννη Ντουμάνη τον οποίον ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση του Υλικού)