Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Στρατιωτικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Β' ΠΠ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ, κατατάσσεται ως έφεδρος ανθυπολοχαγός της στρατιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ταχυδρομείο στο οποίο εκτελεί τα καθήκοντα της στρατιωτικής του θητείας βρίσκεται στην ΚΟΡΥΤΣΑ και στεγάζεται σε ένα κινηματογράφο. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του αναλαμβάνει την προστασία του ταχυδρομικού ταμείου. Το ελληνικό κράτος για να τιμήσει τη γενναιότητα και την προσφορά του στην πατρίδα, απένειμε σε αυτόν μετάλλιο ανδρείας.